Plan Zajęć na semestr letni 2016/2017 WIMiI, PCz


Doktoranckie sem. 2Doktoranckie sem. 4Doktoranckie sem. 6EFE sem. IIEFE sem. IV
MIBM+MTR+ENE I-go st.sem.2 gr.dziekańska 1 lab1MIBM+MTR+ENE I-go st.sem.2 gr.dziekańska 1 lab2MIBM+MTR+ENE I-go st.sem.2 gr.dziekańska 2 lab3MIBM+MTR+ENE I-go st.sem.2 gr.dziekańska 2 lab4MIBM+MTR+ENE I-go st.sem.2 gr.dziekańska 3 lab5
MIBM+MTR+ENE I-go st.sem.2 gr.dziekańska 4 lab6MiBM I-go st. sem 4 gr. dziekańska 1 lab.1MiBM I-go st. sem 4 gr. dziekańska 1 lab.2MiBM I-go st. sem 4 gr. dziekańska 2 lab.3Mechatronika I-go st. sem 4
Energetyka I -go st. sem. 4MiBM I-go st. sem 6 KPMiU MiBM I-go st. sem 6 SpawalnictwoMiBM I-go st. sem 6 APWiRMiBM I-go st. sem 6 IS
Mechatronika I-go st. sem 6 SS gr lab. 1Mechatronika I-go st. sem 6 SS gr lab. 2Inżynieria Biomedyczna sem 6 IREnergetyka .I -go st. sem. 6 RSEEnergetyka II -go st. sem. 1 EK
Mechatronika II-go st. sem 1 PSMMiBM II-go st. sem. 1 APWiR MiBM II-go st. sem.1 PTP gr lab. 1MiBM II-go st. sem.1 PTP gr lab. 2MiBM II-go st. sem. 1 KPMiU
MiBM II-go st. sem. 1 SpawalnictwoMiBM II-go st. sem. 3 APWiR MiBM II-go st. sem.3 PTP MiBM II-go st. sem. 3 SpawalnictwoMiBM II-go st. sem. 3 KPMiU
Energetyka II -go st. sem.3 ENInformatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 1 lab.1Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 1 lab.2Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 2 lab.3Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 2 lab.4
Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 3 lab.5Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 3 lab.6Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 4 lab.7Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 4 lab.8Informatyka I-go st sem.2 gr. dziekańska 5 lab.9
Matematyka I-go st sem.2 gr.dziekańska 1Informatyka I-go st sem.4 gr. dziekańska 1 lab.1Informatyka I-go st sem.4 gr. dziekańska 1 lab.2Informatyka I-go st sem.4 gr. dziekańska 2 lab 3Informatyka I-go st sem.4 gr. dziekańska 2 lab.4
Informatyka I-go st sem.4 gr. dziekańska 3 lab.5Matematyka I-go st sem.4 gr. dziekańska 1 lab.1Informatyka. I-go st. sem.6 PAI gr. lab 1Informatyka. I-go st. sem.6 PAI gr. lab 2Informatyka. I-go st. sem.6 SK gr
Informatyka. I-go st. sem.6 IO gr. Matematyka I-go st. sem. 6 MFiU Informatyka. II-go st. sem.1 ABIBD gr. lab 1Informatyka. II-go st. sem.1 ABIBD gr. lab 2Informatyka. II-go st. sem.2 TWiMG
Matematyka II-go st. sem.2 MFiU Informatyka. II-go st. sem.3 ABIBD gr. lab 1Informatyka. II-go st. sem.3 ABIBD gr. lab 2Informatyka. II-go st. sem.3 ZSZiAD gr. lab 1Informatyka. II-go st. sem.3 ZSZiAD gr. lab 2
Matematyka II-go st. sem.4 MFiU Matematyka II-go st. sem.4 MP