Rozliczenie godzin dydaktycznych

 

  1. Ustawa o szkolnictwie wyższym (PDF)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 02 grudnia 2016 r.w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (PDF)
  3. Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.11.2016 r. w sprawie: rozliczania kosztów działalności dydaktycznej. (PDF)
  4. Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 89/2014 z dnia 28.01.2014 w sprawie doraźnej kontroli pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Częstochowskiej (PDF)
  5. Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 17.11.2016 r. w sprawie: ustalenia stawki godzinowej w rozliczeniach międzywydziałowych. (PDF)
  6.  Uchwała nr 316/2015/2016  (PDF)

7. Zmiana zapisów w Załączniku do Uchwały nr 316/2015/2016 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2016/2017  treść uchwały (PDF) załącznik (PDF)

administracja.wimii.pcz.pl