Szczepienia COVID-19 dla studentów i doktorantów

W związku ze staraniami resortu edukacji i nauki o możliwe szerokie włączenie uczelni do współorganizacji dalszych szczepień przeciwko COVID-19, Politechnice Częstochowskiej powierzono zadanie ustalenia liczby studentów, którzy wyrażają wolę poddania się szczepieniu oraz preferowaliby udział w szczepieniach organizowanych w punktach zlokalizowanych w Uczelni – z pominięciem indywidualnej rejestracji i szczepienia w punkcie wskazanym na zasadach ogólnych NFZ.

Badanie ma charakter ankietowy i nie przesądza o możliwości organizacji szczepień przez Uczelnię.

Ankieta została udostępniona na platformie e-learningowej Moodle (https://moodle.pcz.pl) i aktywna będzie do dnia 21.04.2021.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety.

Ankieta jest anonimowa.