Połączenia testowe w dniu 27.04.2021r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 30/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie zasad przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia epidemicznego studenci powinni przetestować sprzęt audio i wideo, gdyż podczas egzaminu student oraz członkowie komisji muszą się wzajemnie widzieć i słyszeć.

W związku z powyższym niżej wymienieni studenci proszeni są w dniu 27.04.2021r. o zalogowanie za pomocą platformy e-learnigowej Politechniki Częstochowskiej zgodnie z harmonogramem:

 

GODZINA

Nr albumu

08:30

127787

128722

126574