Rekrutacja - system cyberbezpieczeństwa UE i RP

WARSZTATY

”Jednolity Rynek Cyfrowy- polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa” oraz „System cyberbezpieczeństwa RP”

 

Serdecznie zapraszamy studentki/-ów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki studiów stacjonarnych I – III semestru II stopnia kierunku Informatyka do udziału w warsztatach realizowanych w ramach projektu Zintegrowany program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

 

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji zawodowych/informatycznych oraz dziedzinowych studentów/studentek WIMiI. W ramach warsztatów studenci powinni uzyskać wiedzę na temat szeroko pojętego systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce i na terenie Unii Europejskiej oraz uregulowań prawnych w tym zakresie.

 

Zakres merytoryczny warsztatów System cyberbezpieczeństwa RP obejmie następujące zagadnienia:

  • ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
  • ustawa o zarządzaniu kryzysowym
  • ustawy i regulacje sektorowe m.in prawo bankowe i prawo telekomunikacyjne

 

Zakres merytoryczny warsztatów Jednolity Rynek Cyfrowy- polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa obejmie następujące zagadnienia:

  • Jednolity Rynek Cyfrowy - najważniejsze założenia i kierunki polityki
  • Dyrektywa NIS
  • GOPR
  • pakiet telekomunikacyjny
  • Cybersecurity act i certyfikacja
  • partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
  • sztuczna inteligencja i związane z nią wyzwania prawne

 

Planowany termin I edycji warsztatów: 1 -2 czerwca 2021r. w godz. 9:00 – 16:00, za pośrednictwem platformy Moodle PCz.

 

Warsztaty będą odbywać się zgodnie z harmonogramem:

 

Data

Godziny

warsztaty

Dzień warsztatowy

Wykonawca

2021-06-01

9:00 - 13:00

Jednolity Rynek Cyfrowy- polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa

½  z  1

Trener 1

13:00 - 16:00

System cyberbezpieczeństwa RP

½  z  1

2021-06-02

9:00 - 13:00

Jednolity Rynek Cyfrowy- polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa

½  z  1

Trener 1

13:00 - 16:00

System cyberbezpieczeństwa RP

½  z  1

 

 

Uwaga: w związku z panującą sytuacją nie ma konieczności potwierdzenia informacji zawartych w formularzu przez pracowników dziekanatu. Oryginały dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej) należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego dr inż. Mileny Trzaskalskiej nie później niż do upływu 30 dni od dnia odwołania zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

 

Dokumenty rekrutacyjne:

zał. 1 - formularz zgłoszeniowy

zał. 2 - deklaracja uczestnictwa

zał. 3 - formularz danych osobowych

zał. 4 - oświadczenie uczestanika projektu

regulamin rekrutacji dla uczestnikow projketu 

Waga: 
0