Wybór przedmiotów obieralnych dla studentów kierunku Energetyka

W dniach od 9.06.2020 r. (godz. 6.30) do 11.06.2020. (godz. 9.30) odbędzie się wybór przedmiotów dla studentów pierwszego stopnia studiów stacjonarnych kierunku Energetyka.

Wybór przedmiotów będzie możliwy jedynie poprzez system USOSweb. Studenci wybierają po jednym przedmiocie z każdego bloku.

 

Wykaz przedmiotów w blokach dla semestru 7.

 

Instrukcja przygotowana przez Uczelniane Centrum Informatyczne.

Waga: 
0