Wybór przedmiotu dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka pierwszego stopnia

Zgodnie z harmonogramem studiów na kierunku Informatyka pierwszego stopnia, studenci na 3 semestrze studiów mają możliwość wyboru w jakim języku chcieliby realizować kurs z zakresu Baz danych. Do wyboru są zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim.

W dniach od 9.06.2021r. (godz. 6.30) do 12.06.2020r.  (godz. 9.30) studenci drugiego semestru na kierunku Informatyka pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne) mają możliwość zarejestrowania się na kurs w wybranym języku.

Zajęcia w języku angielskim zostaną uruchomione pod warunkiem zarejestrowania się na nie przynajmniej 15 osób.

Uruchomienie kursu w języku angielskim związane będzie również ze zmianami w grupach laboratoryjnych i dziekańskich w semestrze trzecim w roku akademickim 2021/2022.

 

Instrukcja

Waga: 
0