Wybór przedmiotów dla studentów drugiego stopnia kierunku Mechanika i budowa maszyn

Zgodnie z harmonogramem studiów studenci na 2 semestrze studiów mają możliwość wyboru w jakim języku chcieliby realizować kurs z zakresu Rynku pracy. Do wyboru są zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim.

W dniach od 9.06.2021r. (godz. 6:30) do 11.06.2021r. (godz. 9:30) studenci pierwszego semestru na kierunku Mechanika i budowa maszyn drugiego stopnia (studia stacjonarne) mają możliwość zarejestrowania się na kurs w wybranym języku.

Uruchomiony zostanie kurs w języku wybranym przez większość studentów.

Waga: 
0