Oferta edukacyjna

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki można kształcić się, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na jednym z sześciu kierunków:

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA

KIERUNEK: MASZYNY I SYSTEMY ENERGETYCZNE

KIERUNEK: MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

KIERUNEK: MECHATRONIKA 

KIERUNEK: MATEMATYKA

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE

STUDIA PODYPLOMOWE

Automatyzacja i eksploatacja maszyn i systemów produkcyjnych

Cel studiów

Wytwarzanie i remonty kotłów

Cel studiów

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Cel studiów

Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE)

Cel studiów

Systemy energetyczne oparte na energii odnawialnej

Cel studiów

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie informatyki

Cel studiów

Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie matematyki

Cel studiów

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Cel studiów