Oferta edukacyjna

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki można kształcić się, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, na jednym z pięciu kierunków:

STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA

KIERUNEK: MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

KIERUNEK: MECHATRONIKA 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE

STUDIA PODYPLOMOWE

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Cel studiów

Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE)

Cel studiów

Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

Cel studiów

Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Cel studiów