Przebudowa segmentów F i G - Aktualności

26 maja 2015 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia meblowego
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33498/archive20 maja 2015 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę stanowiska szybkiego prototypowania
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/3344312 maja 2015 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę elementów wyposażenia AV
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/3336829 kwietnia 2015 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu komputerowe wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33244/archive15 kwietnia ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia laboratoriów Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33119/archive8 kwietnia ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę urządzeń sieciowych
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33059/archivei na dostawę oprogramowania komputerowego
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33058/archive2 kwietnia ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33027/archivei wyposażenia Laboratorium Mechatroniki, Robotyki Przemysłowej i Mobilnej
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/33028/archive24 marca 2015 ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/32940/archivei wyposażenia Laboratorium Komputerowego i modelarni
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/32939/archive


 

17 marca ukazało się także ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia Laboratorium Drgań Mechanicznych (nr sprawy ZP/D-07/A/15)
http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/32879


 

17 marca na stronie Działu Zamówień Publicznych Uczelni pojawiło się zamówienie na realizację robót budowlanych związanych z przebudową segmentu G (nr sprawy ZP/U-14/15)

http://www.pcz.pl/pl/dzp/ppblico/ogloszenia-szczegoly/32878


 

29 stycznia ukazało się Polecenie Rektora Politechniki Częstochowskiej w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu.
http://www.pcz.pl/pl/prawo/polecenie-rektora-politechniki-czestochowskie...