Rekrutacja

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki to mający najdłuższą historię i najbogatsze tradycje Wydział Politechniki Częstochowskiej. Powstał on wraz z utworzeniem Uczelni w 1949 roku.

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 oferujemy następujące kierunki kształcenia:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA (stacjonarne i niestacjonarne)
w zakresie:

              - inżynieria oprogramowania

              - programowanie aplikacji internetowych

              - sieci komputerowe

KIERUNEK: MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE (stacjonarne)

w zakresie:

               - modelowanie matematyczne i analiza danych

               - matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych

KIERUNEK: MECHATRONIKA (stacjonarne i niestacjonarne – nowość!)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (stacjonarne i niestacjonarne)

w zakresie:

                - komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

                - przetwórstwo tworzyw polimerowych

                - automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

                - inżynieria samochodowa

                - spawalnictwo


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

KIERUNEK: INFORMATYKA

w zakresie:

                - zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych (stacjonarne i niestacjonarne)

                - cyberbezpieczeństwo (stacjonarne)

                - computational intelligence and data mining (stacjonarne prowadzone w j. angielskim)

                - aplikacje biznesowe i bazy danych (niestacjonarne)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (stacjonarne i niestacjonarne)

w zakresie:

               - komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

               - automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka (niestacjonarne)

               - przetwórstwo tworzyw polimerowych

               - inżynieria samochodowa

               - spawalnictwo

               - modelling and simulation in mechanics (stacjonarne prowadzone w j. angielskim)

KIERUNEK: SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE (stacjonarne) NOWY KIERUNEK!

w zakresie:

               - sztuczna inteligencja (studia w j. polskim, część zajęć prowadzona w j. angielskim)

               - computational intelligence and data science (prowadzone w j. angielskim)