Społeczna Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej powstała Społeczna Rada Wydziału, która zrzesza wybitnych praktyków-przedsiębiorców, menedżerów i przedstawicieli instytucji regionalnych. Powstanie Społecznej Rady jest kontynuacją bogatej tradycji współpracy Wydziału z przemysłem i działaniem na rzecz rozwoju nauki i techniki w regionie i kraju.

Celem Społecznej Rady jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec naszych absolwentów, a także wymiana poglądów na temat miejsca i roli Uczelni oraz Wydziału w rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Ważną rolą Społecznej Rady WIMiI jest doradztwo i opiniowanie działań statutowych organów oraz udział w koncepcji kształcenia studentów Wydziału w zakresie:

  • Ukierunkowania kształcenia studentów uwzględniającego potrzeby gospodarcze i społeczne.
  • Kształtowania sylwetki przyszłego absolwenta oraz promowanie studentów poprzez staże, praktyki, stypendia.
  • Podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady WIMiI odbyło się 20 czerwca 2013r. Więcej informacji w zakładce Posiedzenia Rady