Erasmus

Wstęp:
Studenci studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (inżynierskich, magisterskich i doktoranckich) mogą wyjeżdżać na studia do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. Studenci mogą także wyjeżdzać na praktyki wakacyjne do firm. Pracownicy mogą odbywać podróże celem wygłoszenia wykładów na uczelni partnerskiej. Stypendia na te cele pokrywa program Erasmus. Okres studiów w ramach programu Erasmus jest wliczany do okresu studiów na PCz. Tak więc semestr studiów za granicą jest zaliczany jako semest na PCz. Studenci najczęściej wyjeżdżają na jeden semestr, ale istnieje możliwość wyjazdu na dwa semestry.

 

Rekrutacja:
Pierwszym krokiem rekrutacji jest złożenie kwestionariusza u koordynatora wydziałowego. Po wstępnej kwalifikacji student powinien złożyć życiorys, "application form" i "learning agreement" w formacie wymaganym przez wybraną uczelnię. 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://pcz.pl/erasmus/Kontakt:
Główny Koordynator Wydziału
Dr inż. Dariusz ASENDRYCH 
e-mail: darek@imc.pcz.czest.pl 
tel: +48 34 3250 542 

 

Koordynatorzy kierunków

Mechanika
Dr inż. Tomasz JARUGA 
e-mail: jaruga@ipp.pcz.pl
tel. +48 34 3250-659

 

Mechatronika 
Dr inż. Paweł WARYŚ 
e-mail: warys@imipkm.pcz.pl
tel: +48 34 3250 612

 

Matematyka
Dr inż. Anita CIEKOT 
e-mail: ciekot@imi.pcz.pl 
tel: +48 34 3250 355

 

Informatyka 
Dr inż. Ireneusz SZCZEŚNIAK
e-mail: iszczesniak@icis.pcz.pl
tel: +48 34 3250 589