Legitymacje studenckie

Procedura wydawania legitymacji studenckiej reguluje Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 218/2019 z dnia 06.07.2018 w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej z późniejszymi zmianami