Regulamin studiów

  • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej Nr 274/2018/2019 z dnia 24.04.2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej
  • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 182/2017/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 49/2016/2017 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej
  • Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 49/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Politechniki Częstochowskiej