Samorząd studentów

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki jest reprezentantem wszystkich studentów naszego Wydziału. Samorząd prowadzi działalność w zakresie obrony interesów studenckich oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych, politycznych i kulturalnych oraz współdecydowanie w zakresie przebiegu procesu dydaktycznego.
Samorząd Studencki bierze udział w:

 • Komisji Socjalnej
 • Komisji Wyborczej
 • Komisji Dyscyplinarnej
 • Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Radzie Wydziału
 • Senacie Politechniki Częstochowskiej
 • Sądzie Koleżeńskim
 • Sądzie Odwoławczym
 • i innych

Samorząd zajmuje się m. in.:

 • bronieniem praw studentów
 • uczestniczy w decydowaniu w sprawach Wydziału oraz w obradach Senatu Politechniki Częstochowskiej,
 • wydaje opinie w sprawach związanych z organizacją i regulaminem studiów
 • popiera naukowe, kulturalne, turystyczne, gospodarcze oraz sportowe inicjatywy studentów
 • zabiega o stworzenie warunków umożliwiających studentom korzystanie z praw zrzeszenia się,
 • prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych

Członkowie Samorządu Wydziałowego uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału oraz Senatu Politechniki Częstochowskiej. Poprzez prace w Wydziałowej Komisji Socjalnej współdecydują w rozdysponowaniu Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów, tj. przyznawaniu stypendiów motywacyjnych i socjalnych, zapomóg, dopłat do zakwaterowania oraz przydzielanie miejsc w domach studenckich. Samorząd oprócz wymienionej działalności, inicjuje i organizuje przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury fizycznej wśród studentów np. Wydziałowy Dzień Sportu.

Dzięki dobrze układającej się współpracy pomiędzy władzami Dziekańskimi a Samorządem, który zawsze może liczyć na przychylność i pomoc Władz Dziekańskich we wszystkich sprawach dotyczących działalności studenckiej mogliśmy zorganizować wiele wydarzeń. Samorząd Wydziałowy jest współorganizatorem:

 • Wiosny Studentów,
 • VI Międzywydziałowego Seminarium Kół Naukowych Politechniki Częstochowskiej, 
 • Prezentacji firmy „X-kom” na Wydziale.

Kadencja obecnie działającego Samorządu rozpoczęła się w wrześniu 2012 roku. Po przez rok działalności udało nam się zorganizować następujące wydarzenia:

 • Integracyjny wyjazd studentów pierwszego roku do Ojcowa,;
 • Akcje Mikołajkową „I Ty Studencie Możesz Zostać Św. Mikołajem”,
 • Bal Mikołajkowy dla studentów Politechniki Częstochowskiej w stołówce akademickiej „Gigant”,
 • Wydziałowy Dzień Sportu,
 • „Bal w każdym języku dla Ciebie Studenciku” dla studentów Politechniki Częstochowskiej w stołówce akademickiej „Gigant” (19 stycznia 2013 r.),
 • Wyjazd studentów Wydziału na targi do Kielc,
 • Prezentację kół naukowych działających na Wydziale podczas Juwenaliów 2013.

Celem Juwenaliów jest ukazanie i przybliżenie osiągnięć kultury studenckiej, prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich. Co roku na Juwenaliach występują różne Zespoły Muzyczne i wykonawcy jak: Perfect, Ira, Kobranocka, Farben Lehre, Luxtorpeda, Donguralesko, Cała góra Barwinków, Nefre, Habakuk, Mr Zoob, Alcoholica, Dubska, Odział Zamknięty, Bracia Figo Fagot oraz wiele innych artystów. Oprócz tego występują także, kabarety np. Ani mru mru, Hrabi, Limo, Abelard Giza, DNO oraz Katarzyna Piasecka, na których nie brakuje dobrej zabawy i humoru. 

Kontakt email: wrss@wimii.pcz.pl