Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów I, II i III stopnia

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 69/2013 Rektora PCz z dnia 1.10.2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów I, II i III stopnia Politechniki Częstochowskiej proszę o zapoznanie się studentów z w/w dokumentem. Studenci i doktoranci Wydziału IMiI, którzy chcą zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym (spełniają warunki określone w w/w Zarządzeniu) proszeni są o złożenie do Dziekanatu Wydziału wypełnionego czytelnie Załącznika nr 1 do w/w Zarządzenia. Zgodnie z §1 pkt 15 student/doktorant, za którego Uczelnia opłaca ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek zgłosić Uczelni w ciągu 7 dni wyrejestrowanie z ubezpieczenia, jeśli podlega pod ubezpieczenie z innego tytułu (np. zawarcie związku małżeńskiego i zgłoszenie do ubezpieczenia przez współmałżonka, czy podjęcie pracy). Wyrejestrowanie z ubezpieczenia należy zgłosić do Dziekanatu Wydziału. Poświadczenie o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym przez Politechnikę Częstochowską można odbierać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych (przy ul. Dąbrowskiego 69).

Zarządzenie nr 69/2013 1.7 Mb [658 download(s)]
Załącznik do zarządzenia 38.4 Kb [490 download(s)]