UsosWeb

USOSweb to internetowa część USOSa (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) przeznaczona dla studentów oraz pracowników prowadzących zajęcia.

Strona: https://usosweb.pcz.pl

Kontakt z działem technicznym
E-mail: usosweb@adm.pcz.czest.pl tel. +48 343250-264

DLA STUDENTÓW logowanie do systemu USOSweb jest możliwe dopiero po immatrykulacji, która dla nowych studentów odbywa się:
na początku października dla semestru zimowego, 
na początku marca dla semestru letniego.

Zalogowanie do systemu jest możliwe, przez podanie LOGIN'u, którym jest adres e-mailowy oraz HASŁA.  Domyślnym hasłem dla nowych użytkowników jest hasło z systemu rekrutacji (IRK - rekrutacja.pcz.pl).

W przypadku problemów z logowaniem, należy na stronie logowanie.pcz.pl samodzielnie dokonać resetu hasła.

 

Uwaga! Dziekanat, ani inna jednostka na uczelni nie dokonuje zmiany hasła!