Wewnętrzny Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wewnętrzny Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia określa zadania i procedury postępowania w procesie kształcenia. W szczególności dotyczy dbałości o jak najwyższą jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki z uwzględnieniem wymogów określonych przez Krajowe Ramy Kwalifikacji.