Historia Wydziału

Wydział, mający najdłuższą historię i najbogatsze tradycje spośród wydziałów Politechniki Częstochowskiej, powstał wraz z utworzeniem Uczelni w 1949 roku jako Wydział Mechaniczny (później Budowy Maszyn). Z uwagi na zmianę profilu kształcenia, powstanie nowych specjalności oraz uruchomienie kierunku Informatyka, decyzją Ministra Edukacji Narodowej nastąpiła w 2000 roku zmiana nazwy na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Od początku istnienia do dnia dzisiejszego Wydział ukończyło ponad 5450 magistrów inżynierów i inżynierów. Wydział wypromował dotąd 166 doktorów nauk technicznych i 16 doktorów habilitowanych nauk technicznych. W 1993 roku Wydział uzyskał akredytację FEANI (Federacja Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich), co pozwala absolwentom, po odpowiedniej rejestracji dyplomu, ubiegać się o tytuł zawodowy inżyniera europejskiego EUR ING. Dyplom EUR ING jest honorowany w krajach Unii Europejskiej, co znacznie ułatwia podjęcie pracy za granicą, bez konieczności nostryfikacji dyplomu naszej Uczelni.

Archiwalne zdjęcie Wydziału

Budynek główny Wydziału po remoncie w 2012 r.