O wydziale

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawniej Wydział Budowy Maszyn) ma najdłuższą historię i najbogatsze tradycje spośród wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

W strukturach Wydziału proces dydaktyczny i działalność naukowo - badawcza realizowane jest w:

  • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
  • Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych
  • Instytut Maszyn Cieplnych
  • Instytut Matematyki
  • Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
  • Instytut Technologii Mechanicznych

Każda z wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych posiada liczne laboratoria dydaktyczne i badawcze bardzo dobrze wyposażone w nowoczesną aparaturę i oprogramowanie komputerowe dla każdego wykładanego przedmiotu. Zapewnia to wysoki poziom wykształcenia naszych absolwentów. Studenci mają również możliwość studiowania na uczelniach zagranicznych w ramach europejskiego programu ERASMUS.

Wydział zatrudnia liczną kadrę nauczycieli akademickich:

  • 51 profesorów i doktorów habilitowanych,
  • 115 adiunktów,
  • 3 wykładowców
  • 3 asystentów.

Na studiach doktoranckich kształcą się obecnie 81 osoby.