Prawa Akademickie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki posiada następujące prawa akademickie:
 • doktoryzowania w dyscyplinach:
  • mechanika
  • budowa i eksploatacja maszyn
  • informatyka
 • habilitowania w dyscyplinach:
  • mechanika
  • budowa i eksploatacja maszyn
  • informatyka