Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Skład Rady Dyscypliny Naukowej

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

w roku akademickim 2020/2021

Lp.

Imię i nazwisko pracownika

1

prof. dr hab. inż. Robert Cierniak

2

prof. dr hab. inż. Krzysztof Cpałka

3

prof. dr hab. inż. Robert Nowicki

4

prof. dr hab. inż. Rafał Scherer

5

prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski

6

dr hab. inż. Jarosław Bilski, prof. PCz

7

dr hab. inż. Janusz Bobulski, prof. PCz

8

dr hab. Piotr Duda, prof. PCz

9

dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. PCz

10

dr hab. inż. Sławomir Iskierka, prof. PCz

11

dr hab. inż. Maciej Jaworski

12

dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. PCz

13

dr hab. inż. Mariusz Kubanek, prof. PCz

14

dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz

15

dr hab. inż. Krystian Łapa, prof. PCz

16

dr hab. inż. Andrzej Przybył, prof. PCz

17

dr hab. inż. Krzysztof Rojek, prof. PCz

18

dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz

19

dr hab. inż. Łukasz Szustak, prof. PCz

20

dr hab. inż. Marcin Zalasiński, prof. PCz