Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna

Skład Rady Dyscypliny Naukowej

Inżynieria Mechaniczna

w roku akademickim 2020/2021

 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika

1

prof. dr hab. inż. Andrzej Bogusławski

2

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański

3

prof. dr hab. inż. Witold Elsner

4

prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek

5

prof. dr hab. inż. Henryk Otwinowski

6

prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała

7

prof. dr hab. inż. Jacek Słania

8

prof. dr hab. inż. Stanisław Szwaja

9

prof. dr hab. inż. Artur Tyliszczak

10

dr hab. Tomasz Błaszczyk, prof. PCz

11

dr hab. inż. Piotr Boral, prof. PCz

12

dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz

13

dr hab. inż. Tomasz Domański, prof. PCz

14

dr hab. Elżbieta Gawrońska , prof. PCz

15

dr hab. inż. Renata Gnatowska, prof. PCz

16

dr hab. inż. Adam Gnatowski, prof. PCz

17

dr hab. inż. Arkadiusz Jamrozik, prof. PCz

18

dr hab. inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska, prof. PCz

19

dr hab. inż. Ryszard Krawczyk, prof. PCz

20

dr hab. inż. Marcin Kubiak, prof. PCz

21

dr hab. inż. Krzysztof Kudła, prof. PCz

22

dr hab. inż.  Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz

23

dr hab. inż. Maciej Marek, prof. PCz

24

dr hab. inż. Paweł Palutkiewicz, prof. PCz

25

dr hab. inż. Piotr Pełka, prof. PCz

26

dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz

27

dr hab. inż. Wojciech Sochacki, prof. PCz

28

dr hab. inż. Krzysztof Sokół, prof. PCz

29

dr hab. inż. Arkadiusz Szarek, prof. PCz

30

dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz

31

dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, prof. PCz

32

dr hab. inż. Wojciech Tutak, prof. PCz

33

dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz

34

dr hab. inż. Wojciech Więckowski, prof. PCz

35

dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. PCz

36

dr hab. inż. Andrzej Zaborski, prof. PCz