Rada Programowa dyscypliny naukowej „Informatyka techniczna i telekomunikacja”

Rada Programowa  dyscypliny naukowej
„Informatyka techniczna i telekomunikacja”
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

 

 1. Dr  hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz  – kierownik dydaktyczny
 2. Prof. dr hab. inż. Robert Nowicki – kierownik dyscypliny naukowej
 3. Mgr inż. Edyta Grosser – kierownik Dziekanatu
 4. Dr hab. Piotr Duda, prof. PCz
 5. Dr hab. inż. Andrzej Grzybowski, prof. PCz
 6. Dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. PCz
 7. Dr hab. inż. Marcin Zalasiński, prof. PCz
 8. Dr inż. Łukasz Bartczuk
 9. Dr inż. Robert Dyja
 10. Dr inż. Marcin Gabryel
 11. Dr inż. Andrzej Grosser
 12. Dr inż. Rafał Grycuk
 13. Dr inż. Krzysztof Kaczmarek
 14. Dr inż. Łukasz Kuczyński
 15. Dr Sylwia Lara-Dziembek
 16. Dr inż. Grzegorz Michalski
 17. Dr inż. Tomasz Olas
 18. Dr inż. Sabina Szymoniak
 19. Przedstawiciel studentów kierunku Informatyka
 20.  Przedstawiciel studentów kierunku Matematyka stosowana i technologie informatyczne