Rada Programowa dyscypliny naukowej „Inżynieria mechaniczna”

Rada Programowa  dyscypliny naukowej
„Inżynieria mechaniczna”
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

 

 1. Dr  hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz  – kierownik dydaktyczny
 2. Dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz – kierownik dyscypliny naukowej
 3. Mgr inż. Edyta Grosser – kierownik Dziekanatu
 4. Prof. dr hab. inż. Witold Elsner
 5. Dr hab. inż. Piotr Boral
 6. Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
 7. Dr hab. inż. Agnieszka Kijo-Kleczkowska, prof. PCz
 8. Dr hab. inż. Paweł Palutkiewicz, prof. PCz
 9. Dr hab. inż. Wojciech Tutak, prof. PCz
 10. Dr hab. inż. Sebastian Uzny, prof. PCz
 11. Dr inż. Zygmunt Kucharczyk
 12. Dr Sylwia Lara-Dziembek
 13. Dr inż. Zbigniew Saternus
 14. Dr inż. Tomasz Skrzypczak
 15. Przedstawiciel studentów kierunku Mechanika i budowa maszyn
 16. Przedstawiciel studentów kierunku Mechatronika
 17. Przedstawiciel studentów kierunku Inżynieria biomedyczna
 18. Przedstawiciel studentów kierunku Energetyka