Sekcja Zarządzania Projektami

dr inż. Monika Kosowska-Golachowska – Kierownik Sekcji
dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska
mgr inż. Jolanta Podolszańska
dr inż. Paweł Niegodajew
mgr inż. Krzysztof Bekus
mgr inż. Krzysztof Knaś
mgr inż. Łukasz Suchecki

al. Armii Krajowej 21, pok. 120
tel. (34) 3250 581
e-mail: szp@wimii.pcz.pl

  Sekcja Zarządzania Projektami na Facebooku
 
 

AKTUALNOŚCI

 • Do 15 czerwca 2021 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w konkursach:OPUS 21 oraz PRELUDIUM 20ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
  Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl 
 • Od 5 maja 2021 roku można składać wnioski w konkursie MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
  Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5 
 • Od 1 września 2018 roku trwa realizacja projektu pt.: Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej(nr POWR.03.01.00-00-U038/17), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Więcej informacji: www.czumo.wimii.pcz.pl

 • Do dnia 16 czerwca 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w konkursach: OPUS 13 oraz PRELUDIUM 13 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.

 • Od 1 lutego 2017 roku trwa realizacja projektu pt.: Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W dniu 15 lutego 2017 roku odbyła się uroczysta inauguracja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Więcej informacji: www.czumo.wimii.pcz.pl • W styczniu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt.: Kariera w Twoich Rękach, w ramach którego pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej biorą udział w darmowych, certyfikowanych szkoleniach Autodesk FUSION 360. Ponadto w ramach projektu studenci naszego Wydziału biorą udział w darmowych warsztatach z Autoprezentacji i Rozmowy Kwalifikacyjnej. Sponsorem projektu jest P.A. NOVA S.A, która posiada tytuł Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Autodesk.
  Więcej informacji: https://www.facebook.com/karierawtwoichrekach • Z przyjemnością informujemy iż projekt pt.: Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na ponad 200 złożonych wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
  Więcej szczegółów:
  http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wszystkie-wojewodztwa-z-uniwersytetami-mlodego-odkrywcy.html

 •  30 listopada 2016 roku został wysłany wniosek ogólnouczelniany na Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przewidział dofinansowanie organizacji IX Konferencji Modelowanie Matematyczne w Fizyce i Technice (MMFT 2017).

 •  Od 15 listopada 2016 roku można aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. Termin przyjmowania wniosków upływa 16 stycznia 2017 roku. 

 •  10 listopada 2016 roku odbyło się wręczenie nominacji członkom Zespołu ds. Zarządzania Projektami. •  2 listopada 2016 roku został powołany Zespół ds. Zarządzania Projektami, który będzie działał przy Sekcji Zarządzania Projektami, na rok akademicki 2016/2017.

 •  Do dnia 15 grudnia 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych w konkursach: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 oraz BEETHOVEN 2 ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki.
   
 • 14 października 2016 roku został wysłany wniosek o dofinansowanie projektu wydziałowego pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej" w ramach konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  W ramach projektu wsparcie otrzyma 220 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z którymi zostały podpisane umowy współpracy.

 •  1 października 2016 roku Sekcja ds. Rozwoju zmieniła nazwę na Sekcja Zarządzania Projektami.

 • W dniu 30 września 2016 roku został złożony projekt ogólnouczelniany pt.: „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Politechniki Częstochowskiej” w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt przewiduje szkolenia, kursy i warsztaty dla kadry Politechniki Częstochowskiej w celu podniesienia kompetencji dydaktycznych. W ramach projektu planowane jest wsparcie dla 120 pracowników PCz, w tym 38 z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

 • W dniu 14 września 2016 roku został złożony projekt wydziałowy pt.: „Młody naukowiec - zajęcia dla młodzieży szkolnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” w ramach konkursu na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został złożony w partnerstwie z Urzędem Miasta Częstochowy.

 • W dniu 29 lipca 2016 roku został złożony projekt ogólnouczelniany pt.: „Międzynarodowy Magister Politechniki Częstochowskiej” w ramach konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach projektu planowane jest uruchomienie międzywydziałowego kierunku studiów Applied Energy na studiach II stopnia, skierowanego zarówno do studentów z Polski jak i z zagranicy.


Przydatne linki:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz