Struktura Wydziału

struktura wydziału - quicktabs

Dziekan:
prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek
dr hab. inż. Małgorzata Klimek , prof. PCz godziny przyjęć:
wymagane wcześniejsze uzgodnienie
w sekretariacie Dziekana
Kierownik dydaktyczny ds. dyscypliny Inżynieria mechaniczna:
dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz
dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, prof. PCz godziny przyjęć:

Kierownik dydaktyczny ds. dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja:
dr hab. inż. Janusz Starczewski, prof. PCz
godziny przyjęć:

Kierownik dyscypliny naukowej Inżynieria mechaniczna:
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz
dr hab. inż. Janusz Szmidla, prof. PCz godziny przyjęć:
Kierownik dyscypliny naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja:
prof. dr hab. inż. Robert Nowicki
dr hab. inż. Robert Nowicki godziny przyjęć:
Kierownik ds. rozwouj
dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek, prof. PCz
godziny przyjęć: